ПРАЗДНИКИ С КРИМИНАЛЬНОЙ ПОДОПЛЕКОЙ По версии Олега Логинова. 28 сентября – ДЕНЬ ЧЕШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (CZECH STATEHOOD DAY)

ПРАЗДНИКИ С КРИМИНАЛЬНОЙ ПОДОПЛЕКОЙ По версии Олега Логинова. 28 сентября – ДЕНЬ ЧЕШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (CZECH STATEHOOD DAY) Святой Вацлав (Svatý Václav) –  чешский князь (924-935/936) из рода Пржемысловичей.   Вацлав был сыном князя Вратислава I и стодорянской язычницы Драгомиры. В 13 лет оставшись без отца, Вацлав был воспитан в христианской вере своей бабушкой (матерью отца), святой Людмилой, которая была ученицей святого Мефодия. Мать Вацлава Драгомира […]

SVÁTKY S KRIMINÁLNÍ ZÁPLETKOU Podle Olega Loginova. 28. Září-Den české státnosti

SVÁTKY S KRIMINÁLNÍ ZÁPLETKOU Podle Olega Loginova. 28. Září-Den české státnosti Svatý Václav-český kníže (924-935/936) z rodu Přemyslovců. Václav byl synem knížete Vratislava I. a Stodolní pohanky Drahomíry. Ve 13 letech bez otce byl Václav vychován v křesťanské víře svou babičkou (matkou otce), svatou Ludmilou, která byla učednicí sv. Metoděje. Matka Václava Drahomíra byla velmi […]