CİNAYƏT İŞİ İLƏ BAĞLI BAYRAMLAR Oleq Loginova görə. 20 Yanvar-Azərbaycanda Ümumxalq hüzn günüdür (DAY OF NATIONAL MOURNING IN AZERBAIJAN)

CİNAYƏT İŞİ İLƏ BAĞLI BAYRAMLAR Oleq Loginova görə. 20 Yanvar-Azərbaycanda Ümumxalq hüzn günüdür (DAY OF NATIONAL MOURNING IN AZERBAIJAN) SSRİ kommunist rəhbərliyinin balta siyasəti ilə yaradılan başqa bir yaddaqalan gün. 20 Yanvar 1990-cı ildə SSRİ-nin digər bölgələrindən gələn, sayı 20 mindən çox olan qoşunlar Bakıya daxil oldu. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin hadisələrinin araşdırılması Komissiyasının təsdiqinə […]

ПРАЗДНИКИ С КРИМИНАЛЬНОЙ ПОДОПЛЕКОЙ По версии Олега Логинова. 20 января – ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ СКОРБИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (DAY OF NATIONAL MOURNING IN AZERBAIJAN)

ПРАЗДНИКИ С КРИМИНАЛЬНОЙ ПОДОПЛЕКОЙ По версии Олега Логинова. 20 января – ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ СКОРБИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (DAY OF NATIONAL MOURNING IN AZERBAIJAN) Еще один памятный день, созданный топорной политикой коммунистического руководства СССР. 20 января 1990 года войска, прибывшие из других регионов СССР, численностью более 20 тысяч человек, вошли в Баку. По утверждению комиссии по расследованию […]