SVÁTKY S KRIMINÁLNÍ ZÁPLETKOU Podle Olega Loginova. 16. května-den památky Jana Nepomuckého

SVÁTKY S KRIMINÁLNÍ ZÁPLETKOU Podle Olega Loginova. 16. května-den památky Jana Nepomuckého 16. května katolická církev připomíná den svatého Jana Nepomuckého, patrona kněží, slévačů, mlynářů a stavitelů mostů. Český král Václav IV. (1378-1419) neustále конфликтовал s vyšší kněžími země, prosazoval prioritu světské moci a přesně v внутрицерковные věci, uvedení pražské arcibiskupství je jedním z hlavních […]